Tak perlu terlalu bergegap gempita menyambut dan merayakan hari kemerdekaan, tak perlu juga terlalu mewajibkan seraya memaksakan kehendak untuk berupacara dihari peringatan kemerdekaan itu, tapi yang lebih penting dan lebih utama adalah bagaimana menjaga sikap, integritas diri untuk terus berusaha mewujudkan esensi dari kata Merdeka.

Penghormatan kepada Ibu Pertiwi, Tanah Air Indonesia Tercinta.